Aktuellt

Uppdaterad 2021-03-19

Senaste Nytt

Bästa filmvänner!
Nu har det gått drygt ett år sedan vi såg film tillsammans och hade ett årsmöte. Vem kunde då ana att det skulle dröja mer än ett år innan vi kan ses igen.
Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas i mars månad. P.g.a rådande pandemi och förmodat otillräckligt underlag för e-möte, tvingas vi skjuta datum för mötet framför oss.
Vi håller tummarna för att vaccineringen går som tänkt och att restriktionerna lättar framöver. Vår förhoppning är nu att vi kan ses i september för att se höstens första film och samtidigt genomföra vårt årsmöte.
Cirka 3 veckor innan nämnda förhoppning kommer kallelse till årsmötet att aviseras här på hemsidan samt under ”Föreningsnytt” i SN.
I samband därmed kommer nödvändiga årsmöteshandlingar att finnas här på hemsidan.
Motioner till styrelsen bör vara oss tillhanda via mail eller på annat sätt 21/5.
Väl mött när det beger sig!

Medlemsavgift och Medlemskap

Den medlemsavgift som betalades in avseende de planerade visningarna under hösten 2020 kommer att överföras och gälla när kommande visningar kan ta sin början. Om du som medlem av något skäl vill återkalla ditt medlemskap i föreningen, kan du göra detta genom att via mail eller telefon kontakta föreningens kassör Marie Louise Annerstedt. Hennes mailadress är annerstedt993@gmail.com och tfnr 070-255 14 93.

Medlemsregister

Varje post i föreningens medlemsregister innehöll från början namn, adress och födelseår. Under hand har det visat sig att det är en fördel att komplettera med en mailadress och ett telefonnummer. Många har gjort så genom att skicka ett mail med namn och telefonnummer till föreningens mailadress filmstudiodag.0155@telia.com 

”Mun till mun”

Du som tar del av informationen här på hemsidan och som vet eller tror att någon som du känner inte har möjlighet att göra detta, kanske kan sprida budskapen vidare.