Aktuellt

Uppdaterad 2022-05-06

Senaste nytt

Information om medlemsavgiften hösten 2022

Ordinarie medlemsavgift för åtta filmer per termin är 300:- SEK. Du som varit medlem våren 2022 och sen en tid tillbaka får en rabatt på 100:- SEK hösten 2022. Rabatten avses vara en kompensation för de struligheter som pandemin orsakade de närmast föregående filmterminerna. Ditt medlemskort för hösten 2022 kostar således 200:- SEK.

Nya medlemmar fr.o.m. hösten 2022 betalar ordinarie medlemspris, dvs. 300:- SEK. Betalningen kan ske via : Swish-nr 123 630 25 33 eller till: bankgiro 280-3682. Betalningen bör ske i så god tid att beloppet finns på föreningens konto senast fredagen den 1 juli.