Aktuellt

Uppdaterad 2018-09-29

Hantering av medlemmarnas personuppgifter

I föreningen Nyköpings Filmstudio Dag har hanteringen av medlemmarnas personuppgifter anpassats till Dataskyddsförordningen (GDPR). Se vidare under knappen Information och rubriken Medlemsregister.