Aktuellt

Uppdaterad 2018-06-12

Medlemsavgift hösten 2018

Medlemskortet för höstens filmer kostar likt tidigare 250:- SEK. Betalningen sker till föreningens bankkonto - se nedan. För att försäkra sig om fortsatt medlemskap, är det av stor vikt att pengarna sätts in i så god tid att de finns på föreningens konto senast måndagen den 16 juli. Vidare är det lika viktigt att kunna identifiera vem inbetalningen gäller.
Bankgiro:       280-3682

Hantering av medlemmarnas personuppgifter

I föreningen Nyköpings Filmstudio Dag har hanteringen av medlemmarnas personuppgifter anpassats till Dataskyddsförordningen (GDPR). Se vidare under knappen Information och rubriken Medlemsregister.