Aktuellt

Uppdaterad 2018-11-22

Filmer vårterminen 2019

Vårterminens filmprogram är klart. De filmer som kommer att visas presenteras ovan under knappen Filmer våren 2019. Filmernas starttid är fr.o.m. januari 2019 kl. 14.00.

Avgiften för medlemskortet vårterminen 2019 är 250:- SEK, vilka bör betalas i så god tid att pengarna finns på föreningens bankonto (se nedan) senast fredagen den 14 december.

Bankkonto : 280-3682.

Noteras bör att medlemskortet även fortsättningsvis är personligt och giltigt endast med ägarens underskrift.