Aktuellt

Uppdaterad 2019-01-13

Årsmötet 2019

Motioner till årsmötet den 13 mars skall vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 26 februari.
Motionerna kan sändas till följande mailadress: filmstudiodag.0155@telia.com 
eller per brev till:
Nyköpings Filmstudio Dag
c/o Katarina Berg        
Periodgången 7
611 37  NYKÖPING