Aktuellt

Uppdaterad 2018-04-13

Filmer hösten 2018

Programmet gällande höstens filmer är klart. Programbladen delades ut i anslutning till filmen Den Röda Filmen den 11 april. De kommer även att finnas tillhands inför den sista filmen - Dolda Tillgångar - den 25 april. 
Vilka filmer det handlar om kan även ses under knappen Filmer hösten 2018 ovan.

Medlemsavgift hösten 2018

Medlemskortet för höstens filmer kostar likt tidigare 250:- SEK. Betalningen sker till föreningens bankkonto - se nedan. För att försäkra sig om fortsatt medlemskap, är det av stor vikt att pengarna sätts in i så god tid att de finns på föreningens konto senast måndagen den 16 juli. Vidare är det lika viktigt att kunna identifiera vem inbetalningen gäller.
Bankgiro:       280-3682