Aktuellt

Uppdaterad 2019-04-11

Filmterminen hösten 2019

Onsdagen den 28 augusti visas första filmen i höstens program. För att kunna se denna krävs i vanlig ordning att man kan visa upp sitt personliga medlemskort.
Som har framgått tidigare, beslutade årsmötet att höja terminsavgiften med
50:- SEK till 300;- SEK. För den kommande terminen gäller att pengarna skall finnas på föreningens bankkonto senast den15 juli. Bankgironumret är som tidigare 280-3682.
Denna och övrig information finns likt tidigare att läsa på programbladets sista sida.

De filmer som visas under hösten presenteras i vanlig ordning i programbladet och under knappen Filmer hösten 2019 ovan.

Årsmötet 2019

Årsmötet 2019 i föreningen Nyköpings Filmstudio Dag avhölls i anslutning till visningen av filmen Vilse i Paris den 13 mars. Årsmötesprotokollet är undertecknat och justerat samt nås via följande länk:  http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/prot-19