Aktuellt

Uppdaterad 2017-11-14

Filmhösten 2017

Nu har sex av höstens åtta filmvisningar passerat. Vilka filmer som återstår kan man läsa om i programbladet eller här på hemsidan under Filmer hösten 2017. Där kan man även se vilket betyg medlemmarna har givit respektive film.

Förändring inför vårterminen 2018

Alla uppgifter om hur man förlänger sitt medlemskap för den kommande terminen har under senare år meddelats via ett personligt adresserat A4-blad, vilket har delats ut i anslutning till de två sista filmvisningarna terminen innan. Inför våren 2018 kommer nämnda blad att utgå.
De uppgifter som var och en behöver för att förlänga sitt medlemskap finns på det aktuella programbladets sista sida och nedan.
Programbladen gällande våren 2018 delas ut den 22 november respektive
den 6 december i anslutning till filmvisningarna. 

För vårterminen 2018 gäller följande:
Medlemsavgift:               
250:- SEK
Bankgiro:                         
280-3682
Sista inbetalningsdag:   
I god tid så att beloppet finns på föreningens konto
                                        
den 29 december 2017.   

Filmer våren 2018

Under knappen Filmer våren 2018 ovan kan man nu se vilka filmer som kommer att visas kommande termin. Som framgår har ett nionde tillfälle planerats in. Det gäller Chaplineftermiddagen den 24 januari då vi har nöjet att få lyssna till Chaplinkännaren Malena Jansson.