Kontakter

Uppdaterad 2018-03-14

Styrelsen verksamhetsåret 2018

Ordförande: Katarina Berg 076-817 05 85
V. ordförande: Owe Samuelsson 076-134 34 33
Sekreterare: Bengt Fredén 070-382 59 70
Kassör: Marie Louise Annerstedt 070-255 14 93
Övr. Ledamöter: Ulla Flodberg 070-818 99 67
  Kerstin Hartwig 070-283 32 83
  Kerstin Mineur 070-445 10 88
Kölista: Owe Samuelsson  
Hemsida: Bengt Fredén  
Revisor: Carl Louis Sandblom 070-554 47 58
Valberedning: Britt-Marie Bruno Asp 076-050 94 41
  Birgitta Dillner 070-536 28 59

E-post                    

filmstudiodag.0155@telia.com

Adress                  

Nyköpings Filmstudio Dag
c/o Katarina Berg        
Periodgången 7
611 37  NYKÖPING 

Organisationsnummer

817606-6218

Bankgiro  

280-3682