Information

Uppdaterad 2017-10-19

Styrelse

Nyköpings Filmstudio Dag har en styrelse som väljs av årsmötet. I vanlig ordning är samtliga medlemmar välkomna att delta i årsmötet. Detta hålls i anslutning till en filmvisning i början av kalenderåret och aviseras i god tid här på hemsidan under Aktuellt.Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två á tre ledamöter. Ordföranden väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för 2 år. Styrelsens sammansättning pågående verksamhetsår framgår under Kontakt. Där finns även telefonnummer, föreningens adress, föreningens e-postadress, organisationsnummer samt föreningens bankgironummer.

Stadgar

De stadgar utifrån vilka föreningens verksamhet utformas återfinns under följande länk: http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/std-2016

Filmer

Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att föreslå vilka filmer som skall visas. Det kan handla om en film som man själv har sett tidigare och som man vill att flera ska få del av. Det kan också handla om en film som vänner och bekanta har sett och s.a.s. går i god för eller en film som man hört om på annat sätt.

Dock omgärdas filmönskan av vissa krav. Ett är att det måste finnas en rättighet att visa filmen. För de filmer som finns med i SFF:s Filmlista finns en sådan rättighet. Därutöver kan det för vissa filmer utanför SFF:s Filmlista finnas möjligheter att förhandla om och förvärva visningsrätt.

Ett annat krav är att filmen finns i digitaliserad form. Det digitala formatet beror på att man i Biostadens stora salong endast kan visa filmer i digitaliserad form. Det utesluter således det tidigare 35-mm formatet. Vill man själv se om filmförslaget uppfyller kraven, kan man till en början gå in under Länkar ovan, välja SFF:s hemsida och söka under Filmlistan.

Har man ett filmförslag och vill överlämna åt någon i styrelsen att kontrollera om filmen uppfyller kraven, kan man lägga en lapp i förslagslådan som finns i anslutning till biosalongens utgång eller skicka via e-post med adressen filmstudiodag.0155@telia.com Ansvaret för valet av kommande filmer åvilar i slutändan styrelsen.

Centrala aktiviteter

Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) ordnar olika aktiviteter för sina medlemmar. Det kan handla om filmhelger, informationsvisningar, seminarier, regionala träffar, filmresor till utländska filmarkiv mm. Som medlem i en filmstudio har man möjlighet att delta i dessa evenemang. Är man intresserad bör man ta kontakt med styrelsen i den egna föreningen för en eventuell samordning av transporter och för att efterhöra möjligheten till kostnadsbidrag.

Digitalisering av filmarvet

Idag finns det många biografer som inte kan visa äldre klassiska filmer. Det beror på att dessa är producerade i ett format som inte kan visas med dagens digitala utrustning. För att i möjligaste mån bevara det svenska filmarvet har Svenska Filminstitutet begärt och fått statliga medel att användas till en digitalisering av det utgående 35 mm formatet. Projektet kan sägas vara i sin linda, men redan nu finns ett antal ”översatta” filmer att beställa för visning i SFF:s filmstudior. Vilka dessa är kan man få veta mer om genom att gå in på följande hemsida:
http://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/digitalisering-av-filmarvet/

Länkar

Under Länkar finns adressen till SFF:s hemsida och till ett antal andra intressanta filmhemsidor.

Pågående program

En översikt över de filmer som visas den aktuella terminen kan man se under t.ex. Filmer hösten 2017.

Tidigare visade filmer

Under Arkiv visade filmer kan man se vilka filmer som har visats tidigare. När det gäller de senaste filmerna kan man även se vilket genomsnittsbetyg besökarna har givit respektive film. Utgångspunkten härvid är en femgradig skala.

Medlemsregister

Föreningen har ett medlemsregister som har upprättats enligt Personuppgifts-
lagens bestämmelser. Registret skall endast användas för föreningsinterna ändamål grundade på styrelsebeslut. Detta utesluter användning i varje annat sammanhang.

Parkering

Erfarenhet visar att det kan vara svårt att hitta en parkeringsplats vid den tiden på dagen då filmerna visas. En anledning torde vara att många bilburna intar sin lunch på restaurangen i anslutning till biosalongerna. Utöver parkeringen vid Biostaden är det möjligt att parkera på andra sidan vägen – infart mitt emot Circle K. För att undvika parkeringsböter tipsas här om att följa uppmaningen att vid Biostaden parkera i avsedda rutor.