Nyköpings Filmstudio Dag

Uppdaterad 2017-12-11

Senast uppdaterade sidor se nedan.

Nyköpings Filmstudio Dag är en ideell förening inom ramen för Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Syftet med denna fristående organisation är att visa värdefull film på biograf. Till SFF är nära 100 filmstudios anslutna och inför varje filmsäsong, dvs inför varje halvår, löser drygt 17 000 medlemmar ter-minskort.
Nyköpings Filmstudio Dag visar vanligen åtta filmer på våren och åtta på hösten. Visningarna sker i regel på onsdagar udda veckor i Biostadens stora salong. Starttiden är 13.30.

Medlemskap
För att ha möjlighet att se filmerna krävs att man är medlem i föreningen. Inför varje ny filmtermin tecknas nytt medlemskap. De som varit medlemmar den gångna terminen har företräde.
Biostadens stora salong har 231 platser. Mot bakgrund av att medlemmar av olika skäl inte kan närvara vid varje visningstillfälle är totala antalet medlemmar varje termin något större än antalet platser i salongen.

Kölista
Om man önskar bli medlem framöver kan man anmäla sig till en kölista. Denna administreras av föreningens vice ordförande Owe Samuelsson, 
telefon 076-134 34 33.

Mer om Nyköpings Filmstudio Dag finns under Information ovan.

Senast uppdaterade sidor
Aktuellt                      2017-12-06
Filmer våren 2018     2017-11-14
Kontakter                  2017-11-14
Arkiv visade filmer    2017-12-11