Nyköpings Filmstudio Dag

Uppdaterad 2019-03-14
Översikt uppdatering av sidor, se nedan.

Nyköpings Filmstudio Dag är en ideell förening ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). Syftet med denna fristående organisation är att visa värdefull film på biograf. 2017 var 98 filmstudior på 92 orter anslutna till SFF. Antalet medlemmar var 36 703. Antalet visningar var 1 676 och antalet besökande 203 612.  
Nyköpings Filmstudio Dag visar vanligen åtta filmer på våren och åtta på hösten. Visningarna sker i regel på onsdagar udda veckor i Biostadens stora salong. Starttiden är 14.00.

Medlemskap
För att ha möjlighet att se filmerna krävs att man är medlem i föreningen. Inför varje ny filmtermin tecknas nytt medlemskap. De som varit medlemmar den gångna terminen har företräde.
Biostadens stora salong har 231 platser. Mot bakgrund av att medlemmar av olika skäl inte kan närvara vid varje visningstillfälle är totala antalet medlemmar varje termin något större än antalet platser i salongen.

Kölista
Om man önskar bli medlem framöver kan man anmäla sig till en kölista. Denna administreras av föreningens vice ordförande Owe Samuelsson, 
telefon 076-134 34 33.

Mer om Nyköpings Filmstudio Dag finns under Information ovan.

Översikt uppdatering av sidor
Aktuellt                       2019-03-14  
Filmer våren 2019      2019-03-13
Arkiv visade filmer      2018-12-28
Kontakter                    2019-03-14