Arkiv

Uppdaterad 2022-04-27

Tidigare visade filmer

Här finns en översikt över de filmer som visats sedan filmstudion startade.

Den första tabellen är sorterad efter årtal. 
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/sortering-ar 
Här är samma översikt sorterad i bokstavsordning.
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/sortering-bokstav 

Här följer en översikt där man kan se vilka filmer som visats respektive termin. När det gäller de senare terminerna kan man även se vilket betyg besökarna har gett respektive film utifrån en femgradig skala. 

Hösten 2001
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2001  
Våren 2002
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2002 
Hösten 2002
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2002 
Våren2003
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2003
Hösten 2003
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2003
Våren 2004
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2004
Hösten 2004
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2004
Våren 2005
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2005
Hösten 2005
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2005
Våren 2006
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2006
Hösten 2006
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2006
Våren 2007
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2007
Hösten 2007

http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2007
Våren 2008
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2008
Hösten 2008

http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2008
Våren 2009

http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2009
Hösten 2009
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2009
Våren 2010
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2010
Hösten 2010
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2010
Våren 2011
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2011
Hösten 2011
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2011
Våren 2012
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2012
Hösten 2012

http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2012
Våren 2013
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2013
Hösten 2013

http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2013
Våren 2014
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2014
Hösten 2014
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten2014

Våren 2015
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2015
Hösten 2015
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht-2015
Våren 2016
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2016
Hösten 2016
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten2016
Våren 2017
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2017
Hösten 2017
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2017
Våren 2018
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2018
Hösten 2018
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2018
Våren 2019
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2019
Hösten 2019
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/hosten-2019

Våren 2020
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-
2020
Hösten 2020
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht20
Våren 2021
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2021
Hösten 2021
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/ht-21
Våren 2022
http://www.nykopingsfilmstudiodag.n.nu/varen-2022